O nás

O nás

Email Tisk

Obchodní společnost REALsen s.r.o. byla založena 21.4.2004 dvěma společníky. V současné době je jedinou společnicí a jednatelkou společnosti Vlasta Sopková.

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16096,

IČ: 26371987, DIČ: CZ26371987,

Najdete nás v Plzni, ul. Palackého 272/8, PSČ 301 00, 1. patro,

Po - Čt 09:00 - 17:00 h, Pá 09:00 - 16:00 h k Vám po dohodě přijedeme kdykoli.

Cíl společnosti REALsen s.r.o.:

Pomoci klientům, projít snadno a bezpečně cestou při plnění snů a požadavků v oblasti nemovitostí s maximální ochranou jejich prostředků a zájmů.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti realit. Orientujeme se na obchod, zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí zejména v Západních Čechách, postupně rozšiřujeme svoji působnost do dalších krajů i do zahraničí. Chceme využít svých zkušeností, umu a znalostí k tomu, abyste bydleli, podnikali, investovali podle svých představ. Jsme tu pro Vás, připraveni plnit Vaše sny a přání.

Etický kodex

realitních makléřů, spolupracovníků a zaměstnanců realitní kanceláře REALsen s.r.o.

 • Zájem klienta a zájem společnosti je vždy vyšší než zájem vlastní.
 • Svým vystupováním, jednáním a odbornými znalostmi zastupuje dobré jméno společnosti REALsen s. r. o. jak při kontaktu s klienty a svými kolegy, tak i v běžném životě. Svým úsilím napomáhá k obchodnímu úspěchu REALsen s. r. o.
 • Plně respektuje práci svých kolegů ze společnosti REALsen s. r. o. a podporuje vzájemnou spolupráci.
 • Při své činnosti jedná vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
 • Vždy pravdivě informuje klienta o podmínkách a všech okolnostech obchodu.
 • Svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 • Volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Neuvede do omylu prodávajícího, kupujícího nebo třetí osoby.
 • Ve své obchodní řeči se nesnižuje k nepravdivým informacím a pomluvám o jiných obchodních subjektech a nevstupuje do obchodů s klienty s exkluzivní smlouvou u jiných realitních společností.
 • Řídí se etickými normami a doporučeními stanovenými vedením společnosti REALsen s. r. o.
 •  Zachovává mlčenlivost o všech okolnostech, které tvoří obchodní tajemství, související s podnikatelskou činnosti společnosti REALsen s. r. o.
 • Je si vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
 • Spolupracovníci, realitní makléři a zaměstnanci nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
 

Nabídka nemovitostí