Nemovitosti Nová výstavba Obytná zóna - Litohlavy Pod Vršíčkem, okr. RO
Tiske-mail
Nový prostorný podkrovní byt 3+kk 85,7 m2, ul. Karlova, PlzeňParcela pro stavbu RD, Nekmíř, okr. Plzeň-sever
 
Obytná zóna - Litohlavy Pod Vršíčkem, okr. RO
Zobrazit v plné velikosti

Obytná zóna - Litohlavy Pod Vršíčkem, okr. RO

Zeptejte se na nemovitost


Popis: Obec Litohlavy se nachází cca 5 km severozápadně od města Rokycany a 17 km od krajského města Plzně ve směru na Prahu. Přínosem pro obec je nedaleký sjezd z dálnice D5 Praha - Plzeň. Mírně svažitý pozemek - zájmové území se nachází na okraji obce, v čisté lokalitě mezi stávající zástavbou a pruhem zeleně vedoucí podél Voldušského potoka. Území navržené k zástavbě je situované dle platného územního plánu, zásobování energiemi je možné napojením ze stávajících inženýrských sítí a dopravně komunikační řešení bude zajištěno napojením nové komunikace o bytné zóně na komunikaci stávající. Urbanistické řešení vychází ze záměru vytvořit ucelený blok 26 rodinných domů s přilehlým pozemkem o výměře od 800 do 1400 m2. Uvnitř bloku bude probíhat nová komunikace, která bude navazovat na stávající komunikaci v obci. V rámci nové komunikace jsou navržena parkovací stání. Architektonické řešení stavby vychází z účelu a požadavků a inspiruje se okolní zástavbou domů. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno dle jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí. Napojení na vodovod: je dle vyjádření VEOLIA možné, nutné zokruhování. Napojení na sítě elektro: dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. napojení na sítě elektro je možné, 26 rodinných domů každý s hlavním jističem 3x25 A, bez elektrického vytápění, bude připojeno novým zemním kabelem a bude vyměněn stávající transformátor na trafostanici Vršíček. Připojení nových RD bude provedeno smyčkově do nových kabelových skříní osazených na rozmezí dvou sousedních parcel. Napojení na plyn: dle vyjádření správce - napojení na středotlaký plynovod dn 63 možné. Místo napojení - stanovisko ZČP Net, s.r.o. Rozšíření kanalizační sítě odpadních vod: Jsou navrženy dvě varianty - napojení na společnou centrální ČOV, s vyústěním do Voldušského potoka a další variantou je, že každý RD bude mít domácí ČOV, čímž bude zajištěn provoz kanalizace postupně i možná postupná individuální výstavba RD. Výše uvedené podmínky budou podkladem pro zpracování dalšího stupně PD a jsou uvedeny ve studii zpracované společností STAFIN a.s.Parametry kategorie:
Cena 1090,- až 1150,- Kč/m2
Datum zahájení výstavby 31. 03. 2011
Datum dokončení výstavby 30. 09. 2011
Datum zahájení prodeje 31. 10. 2010
Lokalita Litohlavy Pod Vršíčkem - pozemky v mírně svažitém terénu jsou situovány v obci Litohlavy pod stávající zástavbou rodinných domů, nad nivou Voldušského potoka v blízkosti lesa.
Velikost 900 až 1400 m2
Investor Ing. Václav Dostál, Stavebník: PRETON spol. s r.o. Pod Lomem 1592/12, 143 00 Praha 4
Standardy - el. přípojka a přípojka plynu do pilířku na hranici pozemku, - cena 1.150,- Kč/m2 včetně domovní ČOV je pro zájemce o výstavbu do jednoho až dvou let, - cena 1.090,- Kč/m2 bez domovní ČOV pro zájemce o pozdější výstavbu (ČOV bude možné dodat i později) - napojení na vodovod je v současné době v jednání s obcí. - možnost stuní jako doplňkového zdrojeMohla by Vás zajímat tato nemovitost

Bydlení 1 km od dálnice D5, Litohlavy, okr. Rokycany
Bydlení 1 km od dálnice D5, Litohlavy, okr. Rokycany
1 090 Kč

Kontakt

REALsen s.r.o., Palackého 272/8, 301 00 Plzeň
GSM: +420 731 196 980, tel.: +420 373 729 707, (704,5), fax: +420 373729706
e-mail: info@realsen.cz, http://www.realsen.cz, icq 213442348
Po – Čt 09:00 - 17:00 h
Pá 09:00 - 16:00 h
K vám po dohodě přijedeme kdykoli.